Privacyreglementering

Roland DG erkent het belang van de bescherming van alle informatie die door gebruikers gegeven wordt via onze website. We creëerden daarom richtlijnen gebaseerd op een fundamenteel respect voor de privacy van onze gebruikers en uit waardering voor de relatie met onze gebruikers.

Gebruikers die ervoor kiezen zich in te schrijven voor nieuwsbrieven of magazines, meedoen aan wedstrijden of speciale toegang wensen tot bepaalde delen van de website worden gevraagd persoonlijke informatie door te geven via een registratieprocedure. Die informatie kan door Roland DG Benelux gebruikt worden om demografische gegevens te verzamelen of het gedrag van gebruikers in kaart te brengen om zo de interesse in bepaalde delen van onze website te meten.

Roland DG kan ook op geregelde tijdstippen elektronische nieuwsbrieven of ander nieuws uitsturen naar haar contactpersonen door gebruik te maken van de emailadressen die via registratie of andere middelen verzameld werden. Als gebruikers dit wensen, kunnen ze hun gegevens uit de databank laten verwijderen of zich uitschrijven voor toekomstige elektronische nieuwsbrieven. Als u e-mails ontvangt die u liever niet meer zou krijgen, kan u een mail sturen naar dce-newsletter@rolanddg.be of op de ‘unsubscribe'-knop in de e-mail klikken.

Als u ons persoonlijke informatie - zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demografische gegevens of klantinformatie - registreert, zullen wij deze niet aan derden doorgeven, tenzij we u daarover informeerden, of als we door u geautoriseerd zijn, of bij wet verplicht zijn. Roland DG Benelux zal deze informatie bewaren in overeenstemming met onze strikte veiligheids- en privacy standaarden. Contacteer ons gerust om uw persoonlijke informatie te veranderen of te actualiseren.

Roland DG Benelux voorziet voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen. We hebben verschillende fysieke, elektronische en managementprocedures ingericht om de informatie te beschermen die we online vergaren. Op die manier willen we niet-geautoriseerde toegang vermijden, juistheid van data garanderen en het correct gebruik van informatie veiligstellen. Roland DG Benelux kan echter de veiligheid, juistheid of compleetheid van deze informatie en procedures niet verzekeren.

Onze website bevat links naar andere websites. Roland DG Benelux is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Als u vragen heeft over deze privacyreglementering kan u ons mailen op info@rolanddg.eu of per post contacteren:

Roland DG Benelux NV
Bell-Telephonelaan 2G
B-2440 Geel