img_rij_groot_eco.jpg

Beschermen van het milieu is prioritair

Iedereen is mede verantwoordelijk voor het in stand houden van het milieu en elke persoon draagt bij tot het behoud en het welvaren van onze samenleving en omgeving. Op deze twee principes stoelt Roland DG Corporation haar milieubeleid. Het bedrijf beschouwt bescherming van het milieu dan ook als één van haar grootste verantwoordelijkheden. In 1999 en 2000 kreeg Roland DG een ISO-certificering en sindsdien heeft het bedrijf allerlei systemen geïmplementeerd die de productkwaliteit verbeteren en de ecologische voetafdruk verkleinen.

Produceren met centrale aandacht voor de omgeving

Elk product van Roland DG wordt ontwikkeld en geproduceerd rekening houdend met volgende principes:

  • Roland DG biedt producten van hoge kwaliteit aan, die in overeenstemming zijn met internationale reglementeringen en vereisten. Bovendien onderzoeken we onze systemen regelmatig met als doel onze producten en bedrijfsprocessen te verbeteren.
  • We streven ernaar middelen op een effectieve manier te gebruiken. We hebben doelstellingen ontwikkeld om afval te reduceren en te recycleren, milieuverontreiniging door chemische stoffen te vermijden en producten te ontwikkelen en te produceren rekening houdend met de impact op het milieu.
  • Roland DG Corporation communiceert haar milieubeleid naar alle personeelsleden via posters en websites en verlangt van elke werknemer volgens deze richtlijnen te werken.

Roland Eco-label

In 2007 introduceerde Roland DG Corporation haar ‘Environmental Label' (of kortweg Eco-label) dat gebaseerd werd op de standaarden van ISO 14021 voor type II milieulabels. Dit Eco-label certificeert producten die voldoen aan de interne milieuvereisten.

Deze vereisten houden in dat het product...

... de opwarming van de aarde moet tegengaan
... moet gebouwd zijn met recycleerbare onderdelen
... het milieubewustzijn moet vergroten
... informatie over de milieuaspecten van het product moet communiceren

Ecologische doelstellingen

Roland DG Corporation stelt jaarlijks een reeks doelstellingen voorop om te kunnen voldoen aan de principes van haar milieuplan. We geven u enkele voorbeelden:

  • Implementatie van LCA: LCA staat voor Life Cycle Assessment en analyseert de producten om zo de impact van elk stadium van de levenscyclus op het milieu te bepalen.
  • Introductie van een milieulabel: Roland DG Corporation werkte een eco-label uit om de ontwikkeling van producten met een optimale relatie tot het milieu te promoten. Het eco-label heeft ook als doel milieu-informatie te communiceren aan de klanten.
  • Vermindering van verpakkingsmateriaal en papierverbruik
  • Onderzoek naar mogelijkheid om schadelijke chemische stoffen te elimineren of te verminderen
  • ‘Zero emission' door promotie van recyclage: gebruik van eenvoudig te recycleren materialen voor de bouw van de toestellen
  • Gebruik van zon- en windenergie en LED-verlichting

Voor meer informatie over het milieubeleid van Roland DG Corporation kunt u hier terecht.