Toebehoren VersaUV LEJ Hybride UV-LED vlakbedprinter

Opties


Model

Beschrijving

ECO-UV inkt

 

 

 

 

EUV4-CY

Cyan, 220cc

EUV4-MG

Magenta, 220cc

EUV4-YE

Geel, 220cc

EUV4-BK

Zwart, 220cc

EUV4-WH

Wit, 220cc

EUV4-GL

Gloss, 220cc

EUV4-5CY Cyan, 500cc
EUV4-5MG Magenta, 500cc
EUV4-5YE Geel, 500cc
EUV4-5BK Zwart, 500cc
EUV4-5GL Gloss, 500cc

ECO-UV S inkt

EUVS-MG

Magenta, 220cc

EUVS-YE

Geel, 220cc

EUVS-CY

Cyan, 220cc

EUVS-BK

Zwart, 220cc

EUVS-WH

Wit, 220cc

Reinigingsvloeistof

SL-CL

1 stuk