Kennismaking met het Subtractive Rapid Prototyping White Paper (Voorbeeld)

Twee belangrijke verschuivingen veranderen de wereld van fabricage. Het gaat hierbij om een evolutie in de manier waarop bedrijven op snelle wijze producten ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren. De eerste verschuiving vindt plaats aan het economische front. De almaar stijgende kosten voor outsourcing van ontwikkeling en fabricage van producten dwingen bedrijven ertoe het bedrijfsmodel dusdanig te vernieuwen dat projectteams worden samengebundeld en fabricage dichter bij consumptie wordt gebracht. Op die manier wordt de productontwikkelingstijd korter, kostbare fouten worden geëlimineerd en de kosten worden verlaagd die gepaard gaan met het op de markt brengen van producten.

De tweede verschuiving die in de fabricage-industrie plaatsvindt, is de toenemende ondernemingsgeest waarmee kleine bedrijven producten naar market-on-demand brengen, wat bekendstaat als de “nieuwe industriële revolutie”. Deze trend wordt mogelijk gemaakt door twee elementen - de opkomst van nieuwe tools die de democratisering van productontwerp omarmen en door het internet, wat het mogelijk heeft gemaakt om producten te betrekken vanuit productie via microfabricage-hubs. In essentie wordt de nieuwe industriële revolutie aangestuurd door de opkomst van kleine bedrijven, service providers/bureaus en individuele ondernemers, waarbij gebruik wordt gemaakt van voordelige, moderne fabricage-apparatuur, zoals 3-D-printers en desktop CNC-machines, om op snelle wijze hun producten te ontwerpen, prototypes te maken en de producten te fabriceren. Dit bedrijfsmodel brengt producten op de markt die in lage volumes worden gemaakt en voor de consument kunnen worden gepersonaliseerd zonder terug te hoeven vallen op grote fabricagefaciliteiten om ontwerpen en concepten te produceren. Dit leidt tot lagere consumentenprijzen en verkort de tijd die nodig is om het product op de markt te brengen.

Er verschijnen nieuwere en meer flexibele machines voor Rapid Prototyping en fabricage (RP&M) om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van de designers, engineers en fabrikanten van vandaag de dag. Deze nieuwe, high-demand machines zijn de stuwende factor achter de huidige marktdynamiek. Recente innovaties leiden tot zowel kostenvoordelen als de flexibiliteit die nodig is om, op winstgevende wijze, prototyping en fabricage terug in-house te brengen, ongeacht de grootte van een bedrijf. RP&M-machines die gebruikmaken van subtractieve en additieve processen bieden elk voordelen in het nieuwe fabricagetijdperk. De beslissing om te investeren in de ene technologie of de andere komt neer op twee factoren: flexibiliteit qua materiaalkeuze en de prestatie van de machine in het hele workflowproces. Dit document beschrijft de voordelen en nadelen van elke technologie en de rol die deze complementaire technologieën spelen.

Klik op de link hieronder en geef ons enkele gegevens om het complete white paper over Subtractive Rapid Prototyping te downloaden.

Het volledige White Paper downloaden